Taxonomie a šetrné budovy – jak daleko jsme došli?

Jak daleko došly vlády při zavádění svých taxonomií? Jaké je využívání těchto taxonomií v odvětví stavebnictví a nemovitostí? A co musíme udělat, abychom šli dál, když neexistuje žádné univerzální řešení?

Ve videu z webináře najdete nejen odpovědi na tyto otázky, ale pomůže vám lépe pochopit i další oblasti:

  1. Kritéria budov v klíčových taxonomiích a to, jak napomáhají přechodu na nízkouhlíkové a odolné budovy.
  2. Výzvy, kterým průmysl čelí při zavádění těchto taxonomií, plus příklady místních a globálních řešení, která se zabývají dekarbonizací zastavěného prostředí.
  3. Dopad, který měly taxonomie na přesměrování financování směrem k ekologickým budovám, včetně bližšího pohledu na inovativní mechanismy financování a investiční trendy.

VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Exkluzivní členové

Všichni členové