V Praze se otevřelo centrum komerčního 3D tisku pro stavebnictví. Využívat ho mohou města, developeři, architekti i veřejnost.

Robotické rameno zde za pomoci speciální cementové směsi, vyvinuté pro 3D tisk, zvládne ve velmi krátkém čase vytisknout až 12 metrů dlouhé a 3 metry široké stavební prvky. Díky tomu, že 3D tisk nevyplňuje betonem celý objem tištěných předmětů a prvků, ale využívá ho jen na potřebných místech, kde je při stejné či vyšší pevnosti a odolnosti možné ušetřit desítky procent materiálu. Tištěné prvky jako schodiště nebo opěrné zdi navíc dokážou oproti monolitickým stavbám ušetřit až 80 % práce v místě výstavby a tím zrychlit celý proces až o 60 %. Technologie 3D tisku je přenesena z globálního kompetenčního centra, které má Weber v Nizozemsku a kde se touto metodou již vyrábí například prvky pro mostní konstrukce, experimentální domy a další stavební řešení.

Technologie 3D tisku je již v Evropě odzkoušená

„Technologie 3D tisku je dnes ve stavebnictví již prověřená na více projektech v Evropě. Ukazuje se, že zadavatelům i realizačním firmám šetří významné množství času, nákladů i sekundárního odpadu. Navíc architektům přináší novou tvůrčí svobodu. To, co by za použití tradičních postupů bylo téměř nemožné realizovat, zvládne 3D tisk během několika hodin,“ říká Robert Kazda, ředitel Weberu, člena Skupiny Saint-Gobain. Zároveň dodává, že se společnost v příštím roce plánuje zaměřit na rozšíření výroby prvků do interiéru i exteriéru. Do budoucna by se pak chtěla zaměřit i na tisk ještě větších a komplikovanějších stavebních prvků. Zároveň si Weber klade za cíl pokračovat v dalším vývoji materiálů a technologií pro 3D tisk.

Stavební prvky do interiérů i veřejného prostoru

Cílem Weberu je v Česku navázat na úspěchy kolegů z Nizozemí, kde se 3D technologie již několik let běžně využívá jak pro tisk dílčích stavebních prvků, tak pro velké stavební konstrukce. V roce 2017 byly například pro město Gemert vytištěny dílčí prvky pro třicetimetrový most. O rok později pak vznikl projekt Milestone – obytný bungalov, vytvořený čistě 3D tiskárnou, který je již několik let obýván. „Významnou roli hraje v Nizozemí 3D tisk například ve výstavbě infrastruktury. Tisknou se zde opěrné zdi pro parky a k zastávkám hromadné dopravy, opěrné stěny bazénů, kanalizační šachty, propustky či exteriérová schodiště,“ popisuje Peter Paul Cornelissen, Business Unit Manager 3D Printing.

„Weber se v Česku plánuje zaměřit právě na tisk dílčích stavebních prvků, na výrobu a prodej materiálů pro 3D tisk a zároveň nabídnout technickou podporu všem 3D tiskařům,“ říká Marek Zadina, Business Development 3D Print Weber.

„Chceme spolupracovat i s dalšími firmami, které se 3D tiskem zabývají nebo by se jím rády zabývaly. Budeme vyrábět speciální cementové směsi pro 3D tisk. Zároveň si klademe za cíl zpřístupnit 3D tisk i širší odborné veřejnosti. Koncept centra je zejména v R&D, výrobě, vzdělávání a sdílení zkušeností. Každý může přijít se svým vlastním návrhem. Ten bude následně vytisknut,“ dodává Marek Zadina.

3D tisk výrazně šetří stavební materiál a snižuje množství sekundárního odpadu

Využití 3D technologie ve stavebnictví může přispět nejen ke zrychlení a zefektivnění procesu výstavby, ale také k udržitelnosti.

„Díky projektové dokumentaci přesně víme, jak udělat konstrukci stabilní a vyváženou, a přitom optimalizovat množství stavebního materiálu. Vzniklý cementový odpad, navíc recyklujeme do podoby znovu využitelné cementové drtě. Ani trocha materiálu tak nepřijde vniveč,“ popisuje Marek Zadina.

3D tisk Weber spolupracuje i s uměleckým světem

Že při vymýšlení návrhu lze popustit uzdu kreativitě, si vyzkoušela česká umělkyně Lucie Jindrák Skřivánková, která v Centru Weber 3D tisku vytvořila již celou řadu artefaktů.

Exkluzivní členové

Všichni členové