Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.

V současnosti má Panattoni ve svých parcích umístěno minimálně 64 včelstev v osmi lokalitách a na každý park připadá přibližně 500 000 včel. Tyto včely mají možnost opylování v okolí až pěti kilometrů, které zahrnují městskou zeleň i přilehlé lesy a pole, což přispívá k vysoké produkci medu. V loňském roce se z úlů v průmyslových areálech společnosti Panattoni stočilo 1,4 tuny medu. Panattoni také podporuje včelařství a zdůrazňuje roli včel v našem ekosystému prostřednictvím vzdělávacích workshopů pro děti z blízkých základních a mateřských škol, které se konají přímo v parcích.

Světový den včel se slaví 20. května, v den narozenin Antona Janši, kraňského včelaře a malíře, který je považován za jednoho ze zakladatelů moderního včelařství. Letos v tento den uspořádala společnost Panattoni v Panattoni Parku Prague Airport II u středočeského Pavlova akci pro školy s názvem „Včely ze všech stran“. Zájem dětí ze základních škol o nahlédnutí do včelařského světa byl opravdu velký.

„Vždy jsme se snažili minimalizovat dopad našich průmyslových parků na životní prostředí a ukazovat tak možnou udržitelnou cestu. Umisťování včelích úlů do areálů tak byl jedním z logických kroků, který následně motivoval i mnoho dalších k této prospěšné aktivitě. Do úplně jiné dimenze v péči o včelstva nás posunul pan Pavel Mach, který díky monitorovacím systémům využívajícím umělou inteligenci zlepšil podmínky pro včelky na přímo nebeskou úroveň,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

V souvislosti s oslavami Světového dne včel Panattoni prezentuje svůj inovativní přístup k udržitelnosti a ochraně biodiverzity. V osmi areálech po celé České republice jsou umístěna včelstva v chytrých úlech, která představují nejen ekologický přínos, ale i významnou část firemního závazku k udržitelnému rozvoji v rámci globální strategie „Go Earthwise with Panattoni“.

Průmyslové parky se stávají ideálním prostředím pro včely, což lze připsat několika faktorům. Včely zde mají dostatek prostoru a díky umístění za plotem jsou chráněny před přístupem nepovolaných osob. Velkou výhodou je blízkost retenčních nádrží, které slouží jako spolehlivý zdroj vody. Dalším pozitivním aspektem je druhová rozmanitost v okolí, zejména pokud se park nachází u města.

Významnou roli v managementu včelstev hraje inovativní IT systém ProBee. Ten umožňuje dálkové monitorování úlů pomocí sady senzorů, které měří teplotu, hmotnost a akustiku. Díky

tomu je například vidět, zda včely nosí ze svého okolí nektar nebo naopak spotřebovávají zásoby. Tato data jsou nahrávána do cloudu a následně analyzována pomocí umělé inteligence společnosti Softech, což včelařům poskytuje cenné informace o zdraví a chování včel. Tam, kde je připojení k internetu, jsou v provozu i online kamery a přes ně lze včely nepřetržitě sledovat.

Pavel Mach, autor systému ProBee, dodává: „S Panattoni spolupracujeme od roku 2022 a postupně rozšiřujeme jejich včelí společenství. Pomáhá nám to v naší snaze pokrýt republiku sítí senzorů a vytvořit něco jako informační službu včelařům i různým institucím o chování včel v jejich regionu. Do budoucna by mohlo být zajímavé udělat testy na složení medů z jednotlivých lokalit a porovnat je.“

„Chytré úly Pavla Macha nyní najdeme především na střechách institucí či v průmyslových areálech. V průmyslových parcích Panattoni máme v současnosti včelstva monitorovaná touto chytrou technologií v osmi lokalitách po celé České republice. Do budoucna chceme v této spolupráci nadále pokračovat. Je to skvělé doplnění květnatých luk, které jsou na parcích vysévány v rámci certifikace BREEAM New Construction,“ potvrzuje Robert Chmelař, Property Management Director ve společnosti Blue Assets, která má na starosti správu a údržbu průmyslových parků.

Společnost Blue Assets se specializuje na poskytování prvotřídních služeb v oblasti property managementu. Jako lídr v této branži rozumí komplexitě správy nemovitostí a přistupuje ke klientům s individuálním přístupem, který respektuje unikátní potřeby každé nemovitosti i jejich vlastníků. Instalace včelích úlů v Panattoni parcích nájemci vítají, a o rozšíření počtu včelstev si dokonce často i sami říkají.

Exkluzivní členové

Všichni členové