Zajímá vás, jak si vaše společnost stojí v oblasti implementace oběhového hospodářství?

Stavebnictví se stalo největším producentem odpadu na světě. Ročně se vyprodukuje více než 10 miliard tun stavebního a demoličního odpadu (SDO), který z hlediska potřebného objemu zabírá 35-65 % skládek. Tuto zátěž je potřebné omezit nebo zcela odstranit, pokud se chceme zavázat k řešení problému změny klimatu a k dosažení cílů nulové energetické náročnosti a nulové produkce odpadu do roku 2050. Automatizovaná řešení jsou v tomto ohledu považována za jednu z hnacích sil pro zavedení zásad oběhového hospodářství ve stavebnictví a pro výrazné zlepšení snižování nebo naopak efektivní využití odpadů.

Předkládaný dotazník má za cíl porozumět výkonnosti a implementaci oběhového hospodářství ve stavebnictví v různých zemích Evropské unie, jakož i ve Spojeném království a v Čínské lidové republice. Vychází z aktivit, které jsou vyvíjeny v rámci projektu RECONMATIC programu Horizon Europe na základě grantové smlouvy č. 101058580 a programu podpory Britské agentury pro výzkum a inovace v rámci UK Guarantee pro účast Spojeného království v jednotlivých výzvách Horizon Europe. Cílem projektu RECONAMTIC je zavést automatizovaná řešení pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem, která mohou přispět k výraznému snížení množství odpadu, a naopak podpořit jeho účinné využití a recyklaci.

Dotazník - investoři/správci/vlastníci nemovitostí nebo infrastruktury: https://salford.onlinesurveys.ac.uk/client-questionnaire-czech

Dotazník - zhotovitelé: https://salford.onlinesurveys.ac.uk/contractor-questionnaire-czech

Dotazník - projektanti a konzultanti: https://salford.onlinesurveys.ac.uk/designer-questionnaire-czech

Dotazník - dodavatelé materiálů: https://salford.onlinesurveys.ac.uk/manufacturersupplier-questionnaire-czech

Dotazník - odpadáři a recyklátoři: https://salford.onlinesurveys.ac.uk/waste-manager-questionnaire-czech

V případě dotazů týkajících se tohoto výzkumu se můžete obrátit na koordinátora projektu Ing. Jana Valentina, Ph.D.

Ing. Jan Valentin, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze (Česká republika)

Fakulta stavební

166 36 Praha 6, Česká republika

jan.valentin@fsv.cvut.cz

Exkluzivní členové

Všichni členové