Zelená střecha roku 2023

Proč se do soutěže Zelená střecha roku zapojit

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

 

Mediální pozornost

Všechna díla, která budou do soutěže přihlášena, se představí na webové stránce zelenastrecharoku.cz. Oceněná díla jsou publikována v tištěných i elektronických časopisech a na webových portálech.

 

Soutěžní díla a kategorie

Do soutěže mohou být přihlášena díla dokončená do 31. 12. 2022. Přihlášku může podat fyzická nebo právnická osoba, která prováděla vegetační souvrství nebo se podílela na jeho financování, projekci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby. Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích – Veřejná zelená střecha a Rodinná zelená střecha.

 

Porota – hodnocení soutěže

Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná Radou Sekce Zelené střechy. Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku z řad nezávislých odborníků, a to zejména tyto instituce:

  • Ministerstvo životního prostředí
  • Rada sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně
  • Nadace Partnerství | Otevřená zahrada
  • Česká rada pro šetrné budovy | Czech Green Building Council
  • Asociace výrobců minerální izolace

 

Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 30. dubna 2023. Přihlášená díla zhodnotí odborná porota v průběhu měsíce června 2023. Hlasování veřejnosti bude zahájeno 1. června 2023. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v září v Ostravě v rámci mezinárodní konference.

Exkluzivní členové

Všichni členové