OPTIMAL Engineering: Administrativní budova Qubix 4

Rekonstruovaná budova certifikovaná systémem LEED s kontinuálním sledováním spotřeby energie.

Realizace opatření: OPTIMAL Engineering

Kancelářská budova QUBIX 4 dosáhla certifikace LEED Platinum jako jedna z prvních v České Republice. Společnost OPTIMAL Engineering byla hlavním partnerem investora pro zajištění certifikace budovy a zajištění LEED služeb s certifikací spojených.

Navržené a realizované systémy budovy jako např. chladicí a topné stropy nebo splachování dešťovou vodou přináší úspory provozních nákladů, které jsou kontinuálně sledovány a vyhodnocovány v procesu Measurement & Verification.


Exkluzivní členové

Všichni členové