Panattoni: Amazon Kojetín

Robotické distribuční centrum Amazonu v Panattoni Parku Kojetín představuje unikátní logistický projekt v první plnohodnotně vícepatrové průmyslové budově v České republice. Díky svému modernímu vybavení a šetrnému přístupu k životnímu prostředí i vysoké energetické soběstačnosti, jednoznačně přebírá pozici nejmodernější logistické haly v zemi.

Robotické distribuční centrum Amazonu v Panattoni Parku Kojetín představuje unikátní logistický projekt v první plnohodnotně vícepatrové průmyslové budově v České republice. Díky svému modernímu vybavení a šetrnému přístupu k životnímu prostředí i vysoké energetické soběstačnosti, jednoznačně přebírá pozici nejmodernější logistické haly v zemi.

 

Distribuční centrum v Kojetíně je jedinečné nejen svou velikostí, ale především tím, jak zásadní úsporu zastavěné plochy nabízí. Zatímco celková rozloha haly přesahuje 187 tisíc metrů čtverečních, půdorys zabírá méně než třetinu, tedy pouze 51 tisíc metrů čtverečních. Výška budovy přesahuje v místech, kde vedou schodišťové šachty, 27 metrů.

 

Projekt nabízí svým rozsahem v ČR zcela unikátní využití obnovitelných zdrojů a to prostřednictvím energie okolního prostředí. Aby byl provoz ohleduplný k životnímu prostředí, byly na celou plochu střechy nainstalovány moderní fotovoltaické panely o výkonu 4 MW. To pro představu převyšuje běžné domovní instalace o tři řády. Fotovoltaika na střeše budovy pokryje až 68,2 % energie spotřebované v areálu. Celé distribuční centrum se bude místo plynu vytápět tepelnými čerpadly. Pro ohřev teplé vody využívá téměř ze 75 % tepelná čerpadla – vzduch, voda.

 

Nová distribuční hala vznikla na pozemcích bývalých usazovacích nádrží cukrovaru. Železobetonovým recyklátem z jeho demolice byla zavezena okolní kaliště. Celý brownfield bylo proto nutné před zahájením stavby sanovat a odstranit ekologické zátěže. Samotná výstavba čtyřpodlažní budovy byla v mnoha ohledech specifická a náročná z hlediska koordinace stavebních prací i firem na staveništi.

 

Logistická hala splňuje přísné ekologické požadavky a aspiruje tak na mimořádně vysoké hodnocení v rámci ekologické certifikace BREEAM New Construction - Excellent. Tato ambice ovlivnila stavbu budovy hned od počátku.

 

Díky tomu, že je v blízkosti areálu železnice, bylo možné dovézt na stavbu 6800 panelů vlakem přímo z továrny na výrobu betonových prvků. Váha panelů přesáhla 80 tisíc tun. Vlaky nahradily 2267 kamionů, které by bylo potřeba využít k přepravě těchto panelů. Právě to, z jaké vzdálenosti se dováží stavební materiál, je jedním z mnoha kritérií, které se hodnotí v průběhu certifikace BREEAM.

 

Důraz na ekologii a udržitelnost je patrný i v dalších aspektech. V areálu se nachází například broukoviště, ještěrkoviště či hmyzí hotely nebo včelí úly. Nadstandardní bylo i vysázení 500 stromů, 300 z nich přímo v areálu, zbytek v Kojetíně. Na části pozemku je vysázená květnatá louka, jako zdroj potravy pro včelstva chovaná přímo v areálu či v širém okolí. V areálu se nachází více než 30 nabíjecích stanic pro elektromobily.

Exkluzivní členové

Všichni členové