Panattoni Pilsen Digital Park

Projekt Panattoni Pilsen Digital Park je stavební projekt technologicky vyspělého areálu regionálního významu podle koncepce Industry 4.0, která předpokládá využití kyberneticko-fyzikálních a robotických systémů (kolaborativní roboty, robotické výrobní linky) ve spolupráci s tradiční výrobou. 

Projekt umožní realizaci výzkumu & vývoje (R&D) a IT operací v rámci lehké průmyslové výroby. U všech typů operací je očekávána vysoká míra automatizace a robotizace.

Výstavba bude probíhat na nevyužívaném brownfieldu na Borských polích v Plzni. Areál byl historicky továrním sídlem společnosti Škoda Plzeň a se svými 28 ha rozlohy tvoří okolo 7 % z celkové průmyslové zástavby v oblasti. V rámci projektu budou vystaveny retenční nádrže pro svod dešťové vody ze střech všech administrativních hal. Voda z těchto nádrží bude využívána pro zalévání okolní zeleně a splachování toalet.

Rozloha:

Budova A – 51 549 m2
Budova B – 48 580 m2
Budova C – 24 265 m2

Lokalita: Borské pole, Plzeň


Exkluzivní členové

Všichni členové