Panattoni: ViaPharma, Dr. Max

Projekt ViaPharma je jedinečný nejen svou rozlohou, ale především technologickými požadavky pro zajištění provozu farmaceutického distribučního centra. Budova ViaPharma je plně automatizovaným skladem farmaceutických výrobků, jejichž uskladnění vyžaduje trvale stabilní regulaci teploty a dodržování speciálních distribučních postupů.

Budova má centrálně řízené chlazení a je rozdělena na sekce s různými teplotními režimy. Stavba a provoz budovy jsou v souladu s požadavky Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Součástí distribučního centra je lékárna a část plochy je využívána pro distribuci e-shopu Dr. Max.

Při stavbě projektu byl dán velký důraz na udržitelnost ve všech aspektech. Použité materiály byly vybrány s ohledem na míru jejich udržitelnosti a ekologického dopadu. Emise CO2 byly sníženy o 68,9 % a spotřeba pitné vody o 57,31 % oproti základním hodnotám. Převážná část vnější plochy objektu je využívána k pěstování biologicky rozmanité zeleně, která tvoří přirozené prostředí pro ptáky, hmyz a malé obratlovce. Velký důraz byl kladen také na recyklaci a opětovné využití materiálů, aby bylo minimalizováno množství skládkového odpadu.

Budova získala certifikaci BREEAM úrovně Excellent v roce 2016 se skóre 82,4 %, tedy nejlepším skóre ze všech budov v České republice certifikovaných v kategorii BREEAM International 2016 – New Construction.

Rozloha: 23 000 m2

Lokalita: Prague Airport


Exkluzivní členové

Všichni členové