Cirkulární stavebnictví a šetrné materiály

Hlavním cílem pracovní skupiny je přeměna českého stavebnictví na plně cirkulární a šetrné k životnímu prostředí.
Cirkulární stavebnictví klade důraz na šetření primárních zdrojů opakovaným využitím vybraných stavebních prvků, upřednostňováním druhotných surovin a materiálů z obnovitelných zdrojů. Pro zabudovávané výrobky je potřeba zajistit garantovanou kvalitu a minimální dopady na životní prostředí.

Rámcové priority, cíle a garanti na rok 2024.

Tyto rámcové cíle budou detailně rozpracovány do realizačních plánů.

Harmonogram jednání pracovních skupin pro rok 2024

Seznam aktivních členů pracovní skupiny

Daikin
Tomáš Habel
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Lucie Ševčíková
Tomáš Truxa
Michal Široký
Viktor Rusov
Skanska, a.s.
Eva Nykodymová
Bohuslav Slánský
Ondřej Flanderka
VCES, a.s.
Kateřina Jandová
Accolade s.r.o.
Jan Pavlík
Tomáš Budil
Armacell
Pavel Melika
Casua, spol. s r.o.
Radan Jurášek
CEVRE Consultants, s.r.o.
Radovan Kohút
CPI PROPERTY GROUP
Petra Hajná
Martin Lenoch
ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB)
Tereza Pavlů
Jan Pešta
Antonín Lupíšek
Julie Železná
Nika Trubina
Jan Valentin
DEK, a.s.
Daniela Danešová
Jan Stašek
Daniel Kliment
DELTA Group ČR
Karel Bařinka
Marek Šnyrch
Ecomineral, s.r.o.
Pavel Jarolím
Lukáš Jarolím
EkoWATT CZ, s.r.o.
Petr Vogel
Forbo Flooring Systems
Tomáš Kudera
G-PROJECT, s. r. o.
Filip Skřička
Gabriel s.r.o.
Tereza Rajmanová
Gleeds Česká republika s.r.o.
Radoslav Mažerik
Pavel Pokrupa
Lucie Mašínová
Jindřich Hanzlíček
GWS Systems s.r.o.
Radek Pavlík Jakub Hájek
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Miroslav Vacek
Zdeněk Kobza
IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.
Tereza Majstríková
JRD
Kateřina Simandl
Kingspan
Marcela Prokešová
Martin Zaoral
KKCG Real Estate, a.s.
Karel Fronk
Knauf Insulation, spol. s r.o.
Štěpán Lášek
Ondřej Šrámek
KONTIO
Kamila Nábělková
KORE
Karolína Barič
Martin Barič
Natura verde NNO z.s.
Simon Flemr
Panattoni
Marcela Machů
Pavel Fojtík
PASSERINVEST GROUP, a.s.
Čestmír Šimůnek
PHOMI MCM, s.r.o.
Oleksiy Shevchenko
Pražská developerská společnost
Rastislav Tomaščík
RED-BETON s.r.o
Zdeněk Starý
Miroslav Duchoň
Stora Enso
Tomáš Hýrek
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Alexander Trinner
Jan Tripes
Lenka Brunatová
Josef Pobiš
Trikaya Asset Management a.s.
Martin Skalický
Unlimit DB s.r.o.
Lucie Loudová Jiří Jerman
VELUX
Ondřej Boreš
XPJ TRADE s.r.o.
Petr Kuklík
Pavel Pokorný
YIT Stavo s.r.o.
Jan Kubín

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Rada podporuje vznik nové odpadové legislativy a jiných ekonomických nástrojů, které podpoří snížení množství stavebních odpadů ukládaných na skládky.
  • Ve spolupráci s MPSV připravujeme metodický návod pro vznik předdemoličních auditů a prosazujeme prvky cirkulární ekonomiky včetně využívání recyklace ve stavebnictví.
  • Vytvořili jsme informační microsite setrnematerialy.cz o udržitelných materiálech v cirkulární ekonomice ve vztahu ke stavebnictví. Chceme informovat o možnostech realizace nejen energeticky efektivních opatření, ale takových, která budou kvalitní, trvanlivá a šetrná vůči prostředí i uživateli.
  • Účastníme se pracovní skupiny při MPO, která se zaměří na plnění úkolů vycházejících ze strategického dokumentu Politika druhotných surovin ČR pro období 2019 2022, které se bezprostředně týkají stavebnictví.
  • Podporujeme vznik specifických vyhlášek pro stanovení kritérií pro znovuvyužití vybraných komodit jako například beton nebo cihly.
  • Podporujeme naplňování strategie Cirkulární Česko 2040 za oblast materiálového využití stavebně demoličních odpadů.

V případě zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org.

Hlavní garant

Antonín Lupíšek

UCCEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Hlavní garant

Eva Nykodýmová

Skanska a.s.

Exkluzivní členové

Všichni členové