Taxonomie a ESG

Hlavním úkolem skupiny bude vytvoření obsahového výkladu problematiky taxonomie a definování konkrétních aspektů na národní úrovni. Jedná se o podklad pro stanovení širšího konsenzu zúčastněných stran nad konkrétními pravidly hodnocení plnění požadavků taxonomie. Náplní práce skupiny bude propojovat poznatky z mezinárodní scény s požadavky a představami účastníků trhu na národní úrovni. S využitím evropské regionální sítě rad pro šetrné budovy budeme schopní přinášet zkušenosti z dalších zemí a využít je pro vytvoření takového metodického návodu. Cílem je společné porozumění věci, akceptace jednotného přístupu a hodnotících kritérií a zjednodušení procesu pro investory i pro bankovní sektor.

Pracovní skupina je určena exkluzivně pro členy Rady, bude obsahově zaměřená zejména pro investory, poradce a finanční sektor.

 

V případě dotazů a zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Petra Zahradníka na petr.zahradnik@czgbc.org.

KOORDINÁTOR

Lukáš Ferkl

Envitrail

Exkluzivní členové

Všichni členové