EkoWATT: SKF Ložiska Lubricon

V Chodově u Karlových Varů byl otevřen nový závod na výrobu mazacích systémů, jehož vlastníkem je švédský koncern SKF. Stavba získala nejvyšší ocenění, kterého je možné v oblasti hodnocení šetrných budov dosáhnout – certifikát LEED Platinum. 

Udělená certifikace posuzuje šetrnost budovy z několika hledisek od fáze výstavby až po běžný provoz. Ve střední a východní Evropě se jedná o první stavbu tohoto typu (výrobní provoz), které se podařilo na ocenění LEED Platinum dosáhnout.

Oceněná budova se může pochlubit výbornými výsledky ve většině hodnocených oblastí:

  • Závod spotřebovává o 48 % méně energie, nežli je standard.
  • Využitím dešťové vody pro splachování WC a zálivku zeleně je dosaženo 52% úspory pitné vody oproti standardu.
  • Osvětlení LED svítidly je regulováno dle přítomnosti osob a denního světla.
  • Do budovy je přiváděn čerstvý vzduch řízený podle obsahu CO2 s  optimální vlhkostí.
  • Při výstavbě byly použity zdravotně nezávadné nízkoemisní materiály.
  • Celá budova je řízena inteligentním systémem budovy s  podrobným sledováním spotřeb.
  • Pro větší komfort zaměstnanců a z důvodu omezení emisí provozem vozidel byly přesunuty autobusové zastávky blíže vchodu závodu.

„V regionu střední a východní Evropy se jedná o první výrobní provoz, který získal toto nejvyšší ocenění,“ řekl Petr Vogel ze společnosti EkoWATT, který vedl tým připravující certifikaci, koordinoval projekt a stavbu. „Zároveň budova patří mezi pětici budov s nejvyšším dosaženým počtem bodů v hodnocené oblasti energetické účinnosti.“

Certifikace LEED poskytuje nezávislé ověření třetí stranou, že dům nebo soubor budov byl navrhnut, vybudován a zprovozněn s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v oblastech jako jsou udržitelná lokalita, úspory vody, energetická efektivita a inteligence budov, výběr zdravých materiálů a kvalita vnitřního prostředí. Certifikace je dobrovolný tržní nástroj bez jakýchkoliv státních pobídek či subvencí.


Exkluzivní členové

Všichni členové