Smart City Compass

Software pro podporu implementace a evaluace chytrých opatření ve městech.

Cílem projektu je přispět k implementaci a monitoringu konceptu Smart Cities v České republice prostřednictvím specifického veřejného softwarového nástroje Smart City Compass. V projektu jsme partnery ČVUT UCEEB a Fakulty informačních technologií ČVUT.

 

Ve spolupráci Rady s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB) a Fakultou informačních technologií ČVUT vzniká aplikace, která radnicím usnadní strategické plánování založené na reálných dosažených parametrech měst.

Softwarový nástroj přinese českým obcím možnost standardizovaného přístupu k realizaci a vyhodnocení vlastního technologického pokroku v oblasti Smart Cities souběžně s hodnocením udržitelného rozvoje. ČVUT koordinuje vývoj s aplikačním garantem, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Česká rada pro šetrné budovy má na starosti seznamování vybraných cílových skupin s aktivitami a výsledky projektu. Po dokončení aplikace v roce 2021 by se měla rozrůst zatím nepočetná skupina měst, jejichž představitelé důsledně plánují a monitorují zavádění chytrých technologií.

 

Softwarový nástroj přináší tři klíčové funkce:

(1) VZDĚLÁVACÍ funkce ve vztahu k obcím ČR

(2) funkce PRŮVODCE pro stanovení kvantifikovaných cílů Smart Cities

(3) umožnění monitoringu a EVALUACE pokroku při implementaci konceptu Smart Cities na místní úrovni.

 

K dispozici je podkladová studie (ke stažení) - zpráva shrnující klíčové poznatky a východiska pro přípravu softwarového nástroje Smart City Compass.

Projekt vychází z existující metodiky (ke stažení) vyvinuté pro MMR ve spolupráci ČVUT a CZGBC a z potřeby identifikované spolu s MMR. Klíčovou přidanou hodnotou nástroje bude převedení indikátorů SC do interaktivní elektronické podoby a usnadnění procesu evaluace. Nástroj bude dokončen do dubna 2021.

Podpora projektu

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA, registrační číslo projektu je TN02000344.

Exkluzivní členové

Všichni členové