SMARTER Finance for Families

Projekt SMARTER Finance for Families má za cíl podporovat vznik takových mechanizmů financování, které budou ideálně kombinovat státní podporu a zvýhodněné bankovní produkty jak pro novostavby, tak renovace budov.

S využitím environmentálních certifikací (například SBToolCZ) tak můžete mít budovu šetrnou vůči uživatelům, investorovi i životnímu prostředí. Díky zeleným produktům bank se může optimalizovat investice do budovy s cílem snížit budoucí provozní náklady a zajistit vysokou kvalitu bydlení.

Klienti by pak měli získat výhodnější podmínky pro své šetrné projekty, pro banky by tyto projekty pak měly být kredibilnější oproti běžným.

V rámci tohoto mezinárodního projektu se připravuje program Green Homes & Green Mortgage, na kterém se podílí 17 odborných organizací z celé Evropy s podporou Evropské komise.

Program má pomoci propojit zvýhodněné hypoteční financování, veřejné prostředky například formou existujících dotací a certifikační mechanizmy zajišťující komplexnost a kvalitu projektů. Typickým příkladem mohou být "zelené hypotéky", které pomáhají stavebníkům pořizovat kvalitní, zdravé, energeticky efektivní bydlení.

Benefitem pro stavebníka mají být optimalizované celkové měsíční náklady (energie, provoz, hypotéka).

Benefitem pro banky mají být trvanlivější a kvalitnější projekty s nižší mírou rizikovosti.

 

Ukázka, jak by mohly takové investiční produkty být nastavené si můžete přečíst v brožuře pro investory zde.

Z pohledu finančního sektoru je podobná brožura pro finanční instituce zde.

 

12 prvků, které tvoří šetrnou budovu:

Projekt SMARTER se stal finalistou prestižní EU Sustainable Energy Week Awards. Více informací je zde.

Tento projekt získal finanční prostředky z programu Evropské unie pro koordinaci a podporu Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 847141.


Exkluzivní členové

Všichni členové