Studio Perspektiv: BudexHUB

V Plané u Českých Budějovic se však ke svému dokončení čtyřpodlažní dřevostavba BudexHUB. Autorem je studio Perspektiv, které dům koncipovalo jako pasivní dřevostavbu, jež výškou dosahuje povoleného limitu. Zařadí se tak k nejvyšším v Česku.

Dřevo zvítězilo nad betonem 

„Pro oblast, ve které klient působí, nám přišlo vhodné využít jako konstrukční materiál dřevo. Klientovi se představa líbila, měl však jisté pochybnosti. Vedli jsme proto diskuse a navštívili tuzemské realizace, až nakonec padlo jednoznačné rozhodnutí a my se mohli pustit do projekce,“ vysvětluje architekt Ján Antal. 

Areál je navržen tak, aby v něm klient mohl uplatnit svůj zájem o vývoj technologií a získávání i uchovávání čisté energie. V souladu s tím bude provoz objektu čerpat z obnovitelných zdrojů. Kromě kultivace okolí se komplex také částečně otevře veřejnosti a poslouží regionu, například řidičům elektromobilů, kteří si zde budou moci dobít své stroje.  

Konstrukční řešení domu se skládá z betonového jádra se schodištěm, které tvoří únikovou cestu, a hygienického zázemí. Okolo něj je pak vystavěna dřevěná nosná konstrukce ze systému NOVATOP a CLT panelů pro nepohledové části. Stavba si vyžádala necelých 900 m³ materiálu systému NOVATOP a CLT. Budova je koncipovaná jako nízkoenergetický pasivní dům. Standardem jsou proto okna s izolačními trojskly, rekuperace nebo vytápění pomocí tepelných čerpadel. Objekt získal štítek A jako mimořádně úsporná budova v průkazu energetické náročnosti budovy.  

Výhody spojené se dřevostavbami

Výhod, které se s dřevostavbami pojí, je hned několik. Od udržitelnosti (v každém m³ nezpracovaného dřeva je uložena jedna tuna CO, což se rovná cca 9 000 km jízdy autem) přes rychlost výstavby (koncem března 2023 se vztyčila první nosná konstrukce NOVATOP a koncem června se počítá s dokončením posledního čtvrtého patra) – až po bezpečnost (díky vypočitatelné době hoření a zlepšení celkového zdraví, jelikož dřevěná konstrukce vystavuje obyvatele podstatně menšímu množství toxinů než běžné stavební materiály domů).  

V rámci enviromentálních dopadů se není třeba obávat hrozby vytěžení lesů. V Evropě se obnovuje více lesů, než kolik se jich vykácí. V současnosti se v českých lesích nachází dvojnásobná zásoba dřeva než před 100 lety.   

Exkluzivní členové

Všichni členové