Trigema: Památkově chráněná budova VARNY

Památkově chráněná budova Varny v rezidenčním areálu Lihovar, který právě vzniká na pražském Smíchově, se proměnila v nově zrekonstruovanou galerii Musoleum. 

Pětipatrovou galerii Davida Černého, která dá prostor modernímu umění jak ve stálé expozici, tak v hostujících výstavách. Expozice se odehrávají na jednotlivých platformách s otvorem uprostřed desek, který umožňuje propojení a prorůstání expozic skrze celou budovu zakončených světlíkem v sedlové střeše s pohledovými vazníky. Součástí galerie bude i kavárna či vyhlídková terasa.

Rekonstrukce

Kompletní náročná rekonstrukce poničené budovy zabrala Trigemě Building deset měsíců a nutné byly nejenom opravy vnitřku objektu, včetně nových omítek, stropů či schodišť, ale také sanace nosných konstrukcí. V rámci rekonstrukce bylo nutné zajistit i stabilitu objektu podchycením základových konstrukcí pomocí tryskové injektáže, zesílit a zpevnit zdivo využitím helikální výztuže a nového železobetonového věnce, který zajišťuje tuhost budovy.

Pro provozní technologie objektu a nezbytné zázemí bylo mezi původní základové (nyní podchycené a stabilizované) konstrukce vestavěno podzemní podlaží. Byl zachován původní tvar střechy včetně nástaveb větráků a dvojice původních střešních vazníků, jejichž nosnou funkci převzaly nové doplněné vazníky. Varna byla opatřena novou jednotící fasádou a byl zachován i vizuální projev Varny do Nádražní ulice převýšeným průčelím věžové části s lizénovým rámováním pater.

Restaurátorství

Mimo stavební zásahy došlo i k restaurátorské práci, zejména opravě a obnově subtilního tělesa točitého litinového schodiště s dekorativně členěnými schodnicemi a balustrami zábradlí.

Technologie

Tepelnou pohodu v galerii zajistí podlahové vytápění. V kanceláři otopná tělesa. O čerstvý vzduch se postará centrální rekuperační jednotka s rotačním regeneračním výměníkem, která je osazena na střeše přístavby objektu.

V objektu je příprava na chlazení, nicméně se zatím počítá s komínovým efektem varny pomocí otevřených oken.

 

Exkluzivní členové

Všichni členové