Zdravá škola

Česká rada pro šetrné budovy v roce 2017 spustila projekt zaměřený na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. Cílem projektu je upozornit na nevyhovující stav a zároveň zúčastněným školám nabídnout konkrétní řešení, jak vytvořit kvalitní podmínky pro výuku a pečovat tak o zdraví žáků i učitelů.

Projekt Zdravá škola je reakcí na nekoncepční rekonstrukce škol vycházející z první vlny dotační podpory zaměřené pouze na energetickou úspornost budov. Tyto první dotační programy sice školám pomohly snížit energetickou náročnost, ale zároveň se budovy téměř vzduchotěsně uzavřely a pokud se v nich neřešil současně systém VZT, mají dnes zásadní potíže s nevyhovující kvalitou vzduchu. Velkým problémem, o kterém se tolik nehovoří, je ovšem i špatná akustika a nedostatečné osvětlení. Přitom celková kvalita vnitřního prostředí ve školských zařízeních je zcela zásadní, a to zejména z důvodu nároků na soustředěnou práci a kognitivní procesy učení se. V rámci projektu se nám podařila prosadit podpora řešení akustiky i osvětlení do dotačního programu určeného pro školy a veřejné budovy.  Všichni chceme, aby se naše děti učily v podmínkách, které dokážou plně rozvinout jejich potenciál, a nikoli v podmínkách snižujících kvalitu výuky. Rada proto projektem Zdravá škola podává školám a jejich zřizovatelům pomocnou ruku a nabízí jim měření kvality vnitřního prostředí s následným doporučením vhodných opatření. Vypracovali jsme také metodiku zadání veřejné zakázky zaměřené nejen na energetické úspory, ale i na zdravé vnitřní prostředí.

Seznam aktivních členů projektu zde. 

Partneři projektu:

            

           

 

 


Exkluzivní členové

Všichni členové