Šetrná řešení v praxi: Alternativní zdroje energie, financování

  • Online Zoom

  • Jun 9, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Jedenáctá z letošní série debat - Alternativní zdroje energie, finncování  se uskuteční 9.6. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Webinářem bude zahájena série zaměřená na energetickou efektivitu budov. Zde se zaměříme nejprve na možné využití již obvyklých i netradičních obnovitelných zdrojů pro nové budovy i jako náhrada stávajících nešetrných zdrojů při rekonstrukcích. Dílčím tématech bude vhled do financování včetně dotačních možností. Témata, na která se mluvčí zaměří:

  • Obnovitelné zdroje a úspory energie
  • Tradiční a netradiční koncepce vytápění, chlazení a přípravy teplé vody v budovách
  • Případové studie z dobré praxe
  • Financování šetrných projektů z Modernizačního fondu 

 Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members