Šetrná řešení v praxi: Alternativní zdroje energie, financování

  • Online Zoom

  • 9. 6. 2021 16:00 – 17:00

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Jedenáctá z letošní série debat - Alternativní zdroje energie, finncování se uskuteční 9.6. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Webinářem bude zahájena série zaměřená na energetickou efektivitu budov. Zde se zaměříme nejprve na možné využití již obvyklých i netradičních obnovitelných zdrojů pro nové budovy i jako náhrada stávajících nešetrných zdrojů při rekonstrukcích. Dílčím tématech bude vhled do financování včetně dotačních možností. Témata, na která se mluvčí zaměří:

  • Obnovitelné zdroje a úspory energie
  • Tradiční a netradiční koncepce vytápění, chlazení a přípravy teplé vody v budovách
  • Případové studie z dobré praxe

 Mluvčí budou upřesněni.

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Partneři akce

Na základě vyplnění registračního formuláře vám bude před konáním akce zaslán přístup k přihlášení na webinář do aplikace Zoom.

Vyplňte informace o sobě

Poznámka

Pokud souhlasíte se zpracováním osobních údajů, potvrďte prosím zaškrtnutím políčka. Pokud se zpracováním osobních údajů nesouhlasíte, vaše údaje budou použity pouze pro registraci na konkrétní akci a související administrací nebo pro jiné účely, pro které souhlas není vyžadován.

Více o podmínkách GDPR zde*

Jsem členem

Exkluzivní členové

Všichni členové