Šetrná řešení v praxi: BIM snadný přístup k informacím o budově

  • Online ZOOM

  • Oct 20, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Dvacátáprvní z letošní série debat se uskuteční 20.10. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. BIM je mnohodimenzionálním nástrojem, kterým je možné zachytit nejen běžný 3D model objektu, ale vybavit také veškeré prvky a materiály technickými parametry, se kterými je dál možné projekt optimalizovat jak pro fázi realizace, tak provozu budovy. Právě využití materiálové databáze je klíčové pro přesnější analýzu životního cyklu a příslušných nákladů a celkové uhlíkové stopy navrženého řešení. Pro komplexní environmentální vyhodnocení budov je BIM model nepostradatelný. 

Témata, na která se mluvčí zaměří:

  • BIM z pohledu generálního dodavatele
  • BIM Execution Plan
  • Datový standard a třídící systém
  • Případová studie Dětské léčebny Ostrov u Macochy
  • Navrhování dřevostaveb v BIM

 Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members