Šetrná řešení v praxi: BIM snadný přístup k informacím o budově

  • Online ZOOM

  • 20. 10. 2021 16:00 – 17:00

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Dvacátáprvní z letošní série debat se uskuteční 20.10. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. BIM je mnohodimenzionálním nástrojem, kterým je možné zachytit nejen běžný 3D model objektu, ale vybavit také veškeré prvky a materiály technickými parametry, se kterými je dál možné projekt optimalizovat jak pro fázi realizace, tak provozu budovy. Právě využití materiálové databáze je klíčové pro přesnější analýzu životního cyklu a příslušných nákladů a celkové uhlíkové stopy navrženého řešení. Pro komplexní environmentální vyhodnocení budov je BIM model nepostradatelný

Témata, na která se mluvčí zaměří:

  • Budou upřesněna

 Mluvčí: 

  • Budou upřesněni

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

Partneři akce

Na základě vyplnění registračního formuláře vám bude před konáním akce zaslán přístup k přihlášení na webinář do aplikace Zoom.

Vyplňte informace o sobě

Poznámka

Pokud souhlasíte se zpracováním osobních údajů, potvrďte prosím zaškrtnutím políčka. Pokud se zpracováním osobních údajů nesouhlasíte, vaše údaje budou použity pouze pro registraci na konkrétní akci a související administrací nebo pro jiné účely, pro které souhlas není vyžadován.

Více o podmínkách GDPR zde*

Jsem členem

Exkluzivní členové

Všichni členové