Šetrná řešení v praxi: Smart systémy v budovách -příklady dobré praxe

  • Online Zoom 

  • Jun 30, 2021 4:00 PM – 5:00 PM

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Čtrnáctá z letošní série debat se uskuteční 30.6. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata se zaměří na detailnější představení příručky Inovativní chytrá řešení Metodika integrovaného návrhu budov pro investory – Komplexní přístup k moderním budovám v budovách v ČR na základě Smart Readiness Indicatoru. Naši mluvčí se zaměří na témata:

  • Připravenost budov na využívání Smart systémů, vzájemná interakce a komunikace
  • Pravidla pro úspěšné využití tepelných čerpadel jako zdroje tepla a chladu. Na co si dát pozor při návrhu koncepce systémů TZB s tepelnými čerpadly.
  • Má se záměr investora přizpůsobit technickému řešení nebo naopak? Příklady atypických řešení s tepelnými čerpadly.
  • Důvody monitoringu -  souvislost se směrnicí EPBD III
  • Evropské centrum vzdáleného monitorování – ERMC
  • Zkušenosti a využití dat monitorování ERMC – VRV Tepelná čerpadla vzduch - vzduch

 Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Event´s Partners

Exclusive Members

All Members