Šetrná řešení v praxi: Smart systémy v budovách -příklady dobré praxe

  • Online Zoom 

  • 30. 6. 2021 16:00 – 17:00

V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Čtrnáctá z letošní série debat se uskuteční 30.6. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. V tomto webináři se zaměříme energetickou efektivitu dosasahovanou skrze Smart systémy v budovách.  Naši mluvčí se zaměří na témata:

  • Připravenost budov na využívání Smart systémů, vzájemná interakce a komunikace
  • Pravidla pro úspěšné využití tepelných čerpadel jako zdroje tepla a chladu. Na co si dát pozor při návrhu koncepce systémů TZB s tepelnými čerpadly.
  • Má se záměr investora přizpůsobit technickému řešení nebo naopak? Příklady atypických řešení s tepelnými čerpadly.
  • Důvody monitoringu -  souvislost se směrnicí EPBD III
  • Evropské centrum vzdáleného monitorování – ERMC
  • Zkušenosti a využití dat monitorování ERMC – VRV Tepelná čerpadla vzduch - vzduch

 Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naši event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496

Partneři akce

Na základě vyplnění registračního formuláře vám bude před konáním akce zaslán přístup k přihlášení na webinář do aplikace Zoom.

Vyplňte informace o sobě

Poznámka

Pokud souhlasíte se zpracováním osobních údajů, potvrďte prosím zaškrtnutím políčka. Pokud se zpracováním osobních údajů nesouhlasíte, vaše údaje budou použity pouze pro registraci na konkrétní akci a související administrací nebo pro jiné účely, pro které souhlas není vyžadován.

Více o podmínkách GDPR zde*

Jsem členem

Exkluzivní členové

Všichni členové