Workshop k připravované roadmapě dekarbonizace českého stavebnictví

  • Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6, budova A, místnost č. 437 (4.patro)

     

  • Oct 30, 2023 3:30 PM – 5:00 PM

Zveme všechny členy Rady na další ze série workshopů, kde se bude projednávat verze dokumentu se zapracovanými prvními připomínkami k definovaným bariérám a jejich možným řešením.

Dokument bude mít zásadní dopad na vývoj budoucích požadavků na české stavebnictví. Naším společným cílem tak bude navrhnout racionální a realizovatelná řešení, proto je vaše zpětná vazba naprosto nezbytná.

Dokument je průběžně tvořen užším týmem členů Rady a zahrnuje popis stávající situace, identifikuje bariéry bránící přechodu na nízkouhlíkové stavebnictví a následně definuje opatření a konkrétní doporučení k překonání těchto bariér. Nyní jsme ve fázi, kdy potřebujeme připomínky a názory našich členů, kteří mají praktické zkušenosti s přípravou na dekarbonizaci svých společností.

Spoluautoři jednotlivých částí dokumentu (a jejich společnosti) budou uvedení v rámci autorského týmu.

Popis jednotlivých dosud definovaných bariér, které budeme v pondělí diskutovat, najdete ZDE.

Těšíme se na viděnou!

 

 

Projekt ReBuilt podporuje cirkularitu a digitalizaci ve stavebnictví.

 

Více o tomto projektu a dalších projektech financovaných z programu Interreg najdete zde.

Exclusive Members

All Members