Workshop k připravované roadmapě dekarbonizace českého stavebnictví

  • Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6, budova A, místnost č. 437 (4.patro)

     

  • 30. 10. 2023 15:30 – 17:00

Zveme všechny členy Rady na další ze série workshopů, kde se bude projednávat verze dokumentu se zapracovanými prvními připomínkami k definovaným bariérám a jejich možným řešením.

Dokument bude mít zásadní dopad na vývoj budoucích požadavků na české stavebnictví. Naším společným cílem tak bude navrhnout racionální a realizovatelná řešení, proto je vaše zpětná vazba naprosto nezbytná.

Dokument je průběžně tvořen užším týmem členů Rady a zahrnuje popis stávající situace, identifikuje bariéry bránící přechodu na nízkouhlíkové stavebnictví a následně definuje opatření a konkrétní doporučení k překonání těchto bariér. Nyní jsme ve fázi, kdy potřebujeme připomínky a názory našich členů, kteří mají praktické zkušenosti s přípravou na dekarbonizaci svých společností.

Spoluautoři jednotlivých částí dokumentu (a jejich společnosti) budou uvedení v rámci autorského týmu.

Popis jednotlivých dosud definovaných bariér, které budeme v pondělí diskutovat, najdete ZDE.

Těšíme se na viděnou!

Exkluzivní členové

Všichni členové