Soutěž Zelená obec roku

S radostí jsme poskytli záštitu soutěže Zelená obec roku, kterou organizuje náš významný člen ČSOB ve spolupráci s Hospodářské noviny a pod záštitou Svazu měst a obcí ČR.  Jedním z členů poroty je Libor Musil ze společnosti LIKO-S, který je zároveň předsedou představenstva CZGBC. Soutěž je určena všem obcím, které se angažují v environmentální oblasti, udržitelném fungování a mají odpovědný postoj k životnímu prostředí.

Už jen pár dní mají obce na to, aby poslaly přihlášky do prvního ročníku soutěže a získaly až 300 tisíc korun pro svůj další rozvoj. Veškeré informace najdete na www.zelenaobecroku.cz.

Exclusive Members

All Members