Výroční členská schůze 2023

  • Paspův sál, Nádražní 84, Praha 5, vchod přes restauraci Potrefená husa Na Verandách

  • 2. 11. 2023 16:00 – 20:00

Česká rada pro šetrné budovy zve všechny členy na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční osobně ve čtvrtek 2. listopadu 2023 od 16:00 hodin v Paspově sále, kde se budou projednávat následující body:

1.         Projednání zprávy představenstva o činnosti Rady za uplynulý rok
2.         Představení aktivit Rady na rok 2024
3.         Představení nové ředitelky Šance pro budovy a činnosti na rok 2024
4.         Volba členů do představenstva
5.         Vyhlášení výsledků voleb do představenstva
6.         Různé
7.         Diskuse
8.         Závěr a navázání na předvánoční setkání 

Kandidáti do představenstva Rady (představení ke stažení zde):

1.        Petra Hajná, CPI Property Group
2.        Robert Leníček, Len+k architekti, s.r.o.
3.        Antonín Lupíšek, UCEEB ČVUT
4.        Eva Nykodymová, Skanska Property Czech Republic s.r.o.

Pravidla a instrukce k valné hromadě: 

  • Pokud máte hlasovací právo a nemůžete se zúčastnit členské schůze, můžete delegovat některého z Vašich kolegů, nebo hlasovat prostřednictvím dálkových hlasovacích lístků (ke stažení zde)
  • Platné stanovy CZGBC (ke stažení zde)

Návrhy bodů k doplnění do programu schůze a/nebo k hlasování zašlete emailem na Simona.kalvoda@czgbc.org nejpozději do 15.10.2023.

Zúčastněte se členské schůze a využijte jako platformy k vyjádření Vašich názorů, připomínek a návrhů k chodu a rozvoji Rady. Vyzýváme všechny zástupce členských společností s hlasovacím právem, aby se Výroční členské schůze zúčastnili a přímo ovlivnili další rozvoj Rady.
Po oficiální části vás zveme na předvánoční setkání s pohoštěním, hudbou a charitativním jarmarkem.

Exkluzivní členové

Všichni členové