Urbanity Campus Tachov dosáhl nejlepšího hodnocení certifikace BREEAM Communities v regionu Střední a Východní Evropy

Nyní více jak tříletý proces certifikace dokončil s výsledným hodnocením „Excellent“. Potvrdil tak své výjimečné postavení na poli budování unikátních a udržitelných kampusů nejen v tuzemsku, ale celém regionu CEE. Nyní zahajuje realizaci druhé etapy projektu, která nabídne 55 000 m2 pronajímatelných ploch a počítá i s přestavbou multifunkční budovy, která dále povede k ekonomickému a sociálnímu rozvoji zdejší lokality.  

Komplexní certifikát BREEAM Communities sleduje u hodnocených projektů celou řadu hledisek s důrazem na oblast sociální, ekonomickou nebo enviromentální. Vůbec nejvyšší známky dosáhl tachovský kampus v kritériu „social wellbeing“, což odráží fakt, že součástí tohoto moderního výrobního areálu jsou vedle výrobních objektů také obchody, služby či dětská skupina, jejíž založení, které proběhlo ve spolupráci s vedením města a spolkem Freedom Life, významným způsobem podpořilo chybějící předškolní vzdělávání ve zdejším regionu.

„Otevření dětské skupiny bylo součástí společensky zodpovědné strategie celého projektu. Vede to totiž k zajištění ještě většího komfortu stálých a kmenových zaměstnanců a současně pomáhá městu Tachov s navýšením nedostatečné kapacity předškolního vzdělávání,“ vysvětluje Markéta Šimáčková, provozní a obchodní ředitelka nemovitostní skupiny Urbanity, která i tímto krokem naplňuje svou filosofii, a sice vytvářet moderní výjimečné pracovní prostředí a zároveň zkvalitňovat život v dané lokalitě rozšiřováním občanské vybavenosti či dopravní a technické infrastruktury v úzké spolupráci s místní samosprávou i obyvateli.

„Jsme investorem, který má ve všech lokalitách, kde působí, trvalou vizi. Chceme být ohleduplným a spolehlivým partnerem komunity a získané prestižní ocenění nám ukazuje, že se ubíráme správným směrem. Naše kampusy jsou integrální součástí měst, jejichž prosperita je i v našem zájmu. I proto vytváříme příjemné, atraktivní a společensky živé prostředí, motivující mladé lidi zůstat v tradičních regionech,“ dodal Roland Hofman, spoluzakladatel skupiny Urbanity. Vysoký rating certifikace tak v souhrnu ocenil celkový zdravý a udržitelný ekosystém kampusu s jednoznačně prospěšným vlivem na komunitu i okolí.

V rámci druhé etapy výstavby, ke které skupina Urbanity již získala stavební povolení, vznikne dalších 55 000 m2 pronajímatelné výrobní plochy. K dispozici budou jednotky od 3 000 do 18 200 m2. Zároveň bude zahájena komplexní revitalizace multifunkční budovy zahrnující nadstandardní občanskou vybavenost včetně ubytování hotelového typu, poskytovaná uživatelům kampusu, ale i místní komunitě. Aktuálně jsou vedena jednání s potenciálnámi dlouhodobými nájemci a provozovateli.

URBANITY je nemovitostní skupina, která působí v segmentu prémiových komerčních nemovitostí. Záměrem skupiny je vytváření udržitelných kampusů s prostředím výrazně orientovaným na potřeby a komfort pracovní části dne zaměstnanců. Urbanity je součástí investiční skupiny M.L.Moran, která byla založena v roce 1996 a specializuje se na dlouhodobé investice zejména ve výrobním průmyslu a start-upech.

Exkluzivní členové

Všichni členové