Hospodaření s vodou

Skupina se zabývá otázkou hospodaření s vodou v budovách a urbanizovaném prostoru s cílem přispívat ke zmírnění dopadů klimatických změn a vzniku tepelných ostrovů. Prioritou skupiny je zviditelňování tématu a vytvoření legislativního prostředí, které bude podporovat šetrné hospodaření s vodou v budovách. Hlavními tématy jsou využívání dešťové a šedé vody v budovách, retence srážkových vod v okolí staveb a role zelených střech a fasád. Našimi partnery jsou organizace: Šance pro budovy, Voda základ života, Počítáme s vodou. Ke spolupráci zveme i akademické instituce, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a další.

Seznam aktivních členů pracovní skupiny zde.   

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Za dobu působení pracovní skupiny se Rada stala lídrem v podpoře a prosazování úsporných řešení v budovách a jejich okolí.
  • Připravili jsme a publikovali rešerši legislativních a motivačních opatření, která podporují výstavbu zelených střech a realizaci úsporných technologií v budovách ve vybraných evropských státech s podobnými klimatickými podmínkami a s příklady dobré praxe (Německo, Rakousko, Francie). Ke stažení níže.
  • Připravili jsme návrhy na úpravu legislativy pro podporu šetrného hospodaření s vodou a zelených střech. Návrh ke stažení níže.
  • Průběžně organizujeme semináře a prohlídky projektů s ukázkami příkladů dobré praxe.
  • Téma hospodaření s vodou systematicky a intenzivně medializujeme. V průběhu roku 2019 dosáhlo téma hospodaření s vodou v budovách 25 mediálních výstupů.

V případě zájmu o zapojení do pracovní skupiny kontaktujte Karolínu Barič na karolina.baric@czgbc.org, +420 607 976 174.

Koordinátor

Jana Petrů

Koncept Ekotech

Exkluzivní členové

Všichni členové