Hospodaření s vodou

Skupina se zabývá otázkou hospodaření s vodou v budovách a urbanizovaném prostoru s cílem přispívat ke zmírnění dopadů klimatických změn a vzniku tepelných ostrovů. Prioritou skupiny je zviditelňování tématu a vytvoření legislativního prostředí, které bude podporovat šetrné hospodaření s vodou v budovách. Hlavními tématy jsou využívání dešťové a šedé vody v budovách, retence srážkových vod v okolí staveb a role zelených střech a fasád. Našimi partnery jsou organizace: Šance pro budovy, Voda základ života, Počítáme s vodou. Ke spolupráci zveme i akademické instituce, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a další.

Rámcové priority, cíle a garanti na rok 2024.

Tyto rámcové cíle budou detailně rozpracovány do realizačních plánů.

Harmonogram jednání pracovních skupin pro rok 2024

Seznam aktivních členů pracovní skupiny

Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Josef Hoffmann
Tomáš Truxa
Skanska, a.s.
Jan Chlubna
Eva Nykodymová
Ondřej Flanderka
Trigema a.s.
Petr Ježek
Accolade s.r.o.
Jan Pavlík
Jaromír Plotica
CPI PROPERTY GROUP
Petra Hajná Jitka Kubová
ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB)
Jana Simčinová
Pavla Ryklová
DEK, a.s.
Daniela Danešová
Monika Robotková
G-PROJECT, s. r. o.
Filip Skřička
Gabriel s.r.o.
Tomáš Gabriel
Gleeds Česká republika s.r.o.
Eliška Zelendová
Marek Pokorný
Petr Doležal
Petr Novák
Jindřich Hanzlíček
IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.
Barbara Vojvodíková
JRD
Pavel Vojta Kateřina Simandl
KKCG Real Estate, a.s.
Karel Fronk
Knauf Insulation, spol. s r.o.
Ondřej Šrámek
Štěpán Lášek
Koncept Ekotech s.r.o.
Jana Petrů
KONTIO
Kamila Nábělková
KORE
Karolína Barič
Martin Barič
LIKO-S
Libor Musil Světlana Honsová
Natura verde NNO z.s.
Simon Flemr
Panattoni
Jan Andrejco
Pavel Fojtík
PASSERINVEST GROUP, a.s.
Petr Bečán
Jiří Majer
Sedum Top Solution spol. s r.o.
Antonín Vejmelka
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Alexander Trinner
Trikaya Asset Management a.s.
Martin Štěpánek
Urbanity Development a.s.
Miroslav Přibyl
YIT Stavo s.r.o.
Veronika Kostíková
Jan Kubín

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Za dobu působení pracovní skupiny se Rada stala lídrem v podpoře a prosazování úsporných řešení v budovách a jejich okolí.
  • Připravili jsme a publikovali rešerši legislativních a motivačních opatření, která podporují výstavbu zelených střech a realizaci úsporných technologií v budovách ve vybraných evropských státech s podobnými klimatickými podmínkami a s příklady dobré praxe (Německo, Rakousko, Francie). Ke stažení níže.
  • Připravili jsme návrhy na úpravu legislativy pro podporu šetrného hospodaření s vodou a zelených střech. Návrh ke stažení níže.
  • Připravujeme přehlednou infografiku k hospodaření s dešťovou a šedou vodou.
  • Vydali jsme publikaci "Efektivita a přínosy zelených střech" (ke stažení níže)
  • Průběžně organizujeme semináře a prohlídky projektů s ukázkami příkladů dobré praxe.
  • V červnu 2020 proběhl kulatý stůl za účasti ministra životního přostředí Richarda Brabce, kde byly předloženy naše návrhy legislativních opatření k podpoře úsporných řešení. V červnu 2021 jsme se s ministrem setkali opět a vyhodnotili plnění návrhů. Výsledky jednání najdete níže.
  • Vytvořili jsme publikaci "Ekonomika využití šedé vody"
  • Téma hospodaření s vodou systematicky a intenzivně medializujeme.

V případě zájmu o zapojení do pracovní skupiny kontaktujte Simonu Kalvoda na simona.kalvoda@czgbc.org, +420602221966

Hlavní garant

Libor Musil

LIKO-S, a.s.

Exkluzivní členové

Všichni členové