Brownfields

Zaměřuje se na problematiku regenerací a redevelopmentu nevyužitých a zanedbaných území. Tématu brownfieldů se věnuje z pohledu jejich šetrné revitalizace, propaguje využití brownfieldů oproti greenfieldům, navazuje na témata jako hospodaření s vodou, zelené střechy nebo eliminace tepelných ostrovů měst. Dále se zaměřuje na problematiku brownfieldů v návaznosti na šetrné certifikace LEED, BREEAM a legislativu.

Rámcové priority, cíle a garanti na rok 2024.

Tyto rámcové cíle budou detailně rozpracovány do realizačních plánů.

Harmonogram jednání pracovních skupin pro rok 2024

Seznam aktivních členů pracovní skupiny

CTP Invest, spol. s r.o.
Radek Štengl
Penta Real Estate s.r.o.
Jan Lapeš
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s.
Rostislav Hnídek Vladimír Weiss
Skanska, a.s.
Eva Nykodymová
Pavlína Soulková
VCES, a.s.
Dalibor Koryčan
Accolade s.r.o.
Jan Pavlík
Karyna Pylypenko
Tomáš Budil
Blanka Procházková
Adam Rujbr Architects
Adam Rujbr
CPI PROPERTY GROUP
Petra Hajná
ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB)
Martin Vonka
Eliška Reichmannová
Jana Simčinová
Martina Sýkorová
Tomáš Vácha
DELTA Group ČR
Karel Bařinka
EY
Jakub Vít
FINEP
Martin Brumovský
G-PROJECT, s. r. o.
Filip Skřička
Gabriel s.r.o.
Tereza Rajmanová
Gleeds Česká republika s.r.o.
Petr Popelka
Šárka Nahodilová
Lukáš Sprisl
GWS Systems s.r.o.
Dalibor Grepl
Pavel Mann
IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.
Barbara Vojvodíková
KORE
Karolína Barič
Len+k architekti, s.r.o.
Robert Leníček
Natura verde NNO z.s.
Simon Flemr
Panattoni
Jiří Duchoň
Jan Andrejco
Pražská developerská společnost
Rastislav Tomaščík
RED-BETON s.r.o
Zdeněk Starý
Miroslav Duchoň
Trikaya Asset Management a.s.
Martin Štěpánek
UBM Development Czechia s.r.o.
Jan Sierociński-Vaněk
Unlimit DB s.r.o.
Lucie Loudová
Jakub Čížek
Urbanity Development a.s.
Markéta Šimáčková

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

Aktivity 2022 - 2023

  • Spolupracujeme s příslušnými institucemi státní správy, které mají téma brownfieldů v gesci - především MPO, MMR a CzechInvest.
  • Připravili jsme přehled dotačních programů na podporu brownfieldů.
  • Poskytli jsme komentář k analýze brownfieldového prostředí (MPO/CzechInvest).
  • Propagujeme brownfieldové projekty našich členů prostřednictvím komunikačních kanálů Rady.
  • Zajímavé projekty bude možné zviditelnit na nových Brownfield web stránkách CzechInvestu (2Q2023)
  • Průběžně podporujeme téma při vzdělávacích akcích i v médiích.
  • Sledujeme související legislativu a připravujeme návrhy na odstranění bariér k využití šetrných řešení.

V případě zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Hedviku Jermanovou hedvika.jermanova@czgbc.org 

Hlavní garant

Robert Leníček

Len+k architekti s.r.o.

Hlavní garant

Jan Andrejco

Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

Exkluzivní členové

Všichni členové