Brownfields

Zaměřuje se na problematiku regenerací a redevelopmentu nevyužitých a zanedbaných území. Tématu brownfieldů se věnuje z pohledu jejich šetrné revitalizace, propaguje využití brownfieldů oproti greenfieldům, navazuje na témata jako hospodaření s vodou, zelené střechy nebo eliminace tepelných ostrovů měst. Dále se zaměřuje na problematiku brownfieldů v návaznosti na šetrné certifikace LEED, BREEAM a legislativu.

Seznam aktivních členů pracovní skupiny zde. 

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

Aktivity 2022 - 2023

  • Spolupracujeme s příslušnými institucemi státní správy, které mají téma brownfieldů v gesci - především MPO, MMR a CzechInvest.
  • Připravili jsme přehled dotačních programů na podporu brownfieldů.
  • Poskytli jsme komentář k analýze brownfieldového prostředí (MPO/CzechInvest).
  • Propagujeme brownfieldové projekty našich členů prostřednictvím komunikačních kanálů Rady.
  • Zajímavé projekty bude možné zviditelnit na nových Brownfield web stránkách CzechInvestu (2Q2023)
  • Průběžně podporujeme téma při vzdělávacích akcích i v médiích.
  • Sledujeme související legislativu a připravujeme návrhy na odstranění bariér k využití šetrných řešení.

V případě zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Kateřinu Kubizňákovou katerina.kubiznakova@czgbc.org 

Koordinátor

Kateřina Kubizňáková

Česká rada pro šetrné budovy

Exkluzivní členové

Všichni členové