Brownfields

Zaměřuje se na problematiku regenerací a redevelopmentu nevyužitých a zanedbaných území. Tématu brownfieldů se věnuje z pohledu jejich šetrné revitalizace, propaguje využití brownfieldů oproti greenfieldům, navazuje na témata jako hospodaření s vodou, zelené střechy nebo eliminace tepelných ostrovů měst. Dále se zaměřuje na problematiku brownfieldů v návaznosti na šetrné certifikace LEED, BREEAM a legislativu.

Seznam aktivních členů pracovní skupiny zde. 

Hlavní aktivity a dosažené úspěchy:

  • Připravili jsme příručku pro investory.
  • Spolupracujeme s příslušnými institucemi státní správy, které mají téma brownfieldů v gesci.
  • Zorganizovali jsme úspěšnou konferenci Brown Goes Green s účastí 220 delegátů a s vice než 80 mediálními výstupy.
  • Průběžně podporujeme téma při vzdělávacích akcích i v médiích.
  • Sledujeme související legislativu a připravujeme návrhy na odstranění bariér k využití šetrných řešení.

V případě zájmu o zapojení do skupiny kontaktujte Karolínu Barič na karolina.baric@czgbc.org.

Koordinátor

Karolína Barič

Česká rada pro šetrné budovy

Exkluzivní členové

Všichni členové